për partnerët

Përgjat këtyre viteve Qendra Multimedia ka pasur partneritet me organizata, teatro, universitete e instucione nga vende të ndryshme të botës. Me disa nga këta partnerë, bashkëpunimi ka qenë i lidhur me një apo më tepër aktivitete, ndërkohë që me disa të tjerë, bashkëpunimi ka qenë dhe është afatgjatë.

partnerët