arkiva

Pregaditjet për festivalin polip 2017 “Letërsia në ekzil”

 Qendra Multimedia me kënaqësi ju njofton me listën re të autorëve që do të jenë pjesë e edicionit të 7të të festivalit polip. Ju lutem, shihni biografitë në linkun e mëposhtëm:
https://polipfestival.wordpress.com/authors/
Autorët janë: Hamed Abboud, Kefah Ali Deeb, Aicha Arnaout We Farzat, Nir Baram, Majlinda Bregasi, Alida Bremer, Nina Cara, Velibor Colic, Ana Curcin, Bardh Frangu, Theodoros Grigoriadis, Andrea Grill, Arben Idrizi, Rrona Jaka, Gani Jakupi, Jazra Khaleed, Fatime Kosumi, Ardian Kycyku, Lura Limani, Gregory Pardlo, Ekaterina Petrova, Shpetim Selmani, Bernhart Studlar, Entela Tabaku Sörman, Dinko Telecan and Miloš Živanović.
Për detaje tjera na vizitoni në linkun: https://polipfestival.wordpress.com/news/